Соопштенија за студенти

Известување за издавање Потврди за редовен студент на Прв циклус студии

И З В Е С Т У В А Њ Е

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ, ДОЛЖНИ СЕ ИСТАТА ДА ЈА ИСПРИНТААТ ОД СВОЕТО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСИЕ ВО IKNOW СИСТЕМОТ И ДА ЈА ДОСТАВАТ ДО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СО УРЕДНО УПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ВО ВИСИНА ОД 50 ДЕНАРИ.

ПРИМЕР: ЗА ЕДНА НАМЕНА СЕ ДОСТАВУВАТ ДВЕ ПОТВРДИ, ЗА ДВЕ НАМЕНИ СЕ ДОСТАВУВААТ ТРИ ПОТВРДИ.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТВРДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ИНДЕКС НА УВИД.

 

СКОПЈЕ, 04.04.2018                        ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

Соопштенија за студенти

Стипендии Халид Тавил - Рок март, 2018

Фондацијата Леорон објавува КОНКУРС за доделување Стипендии - Халид Тавил, на студенти од социјални категории, кои веќе се запишани или сакаат да се запишат на додипломски студии.

Студентите кои сакаат да се пријават на конкурсот, треба да испратат пополнет ФОРМУЛАР (во прилог) и мотивационо писмо на khalid.scholarship@leoron.com, заклучно со 25.03.2018.

Во ОГЛАСОТ, во прилог, може да добиете повеќе информации.

За било какви дополнителни прашања, обратете се на:

nena.dimovska@leoron.com

khalid.scholarship@leoron.com

02-3298-411, локал 6240

Прилози;

Оглас - Македонски

Постер - Халид Тавил Стипендии - МК

Формулар за апликација - МК

Oglas - ALBANIAN

Poster - Halid Tavil - ALB

Formular za aplikacija - ALB

 

Стипендии

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top